Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 6

Espacio para perros en el Paseo de los Puentes

26/09/2022  •  vecina  •  Distrito 6

Habilitar un canil o un espacio para los perrros en el Paseo de los Puentes. Hay muchísimos siempre y mezclados con los niños que están también allí jugando. Se podría hacer una separación con unas vallas de madera no muy altas y habilitar papeleras para los excrementos, fuente para que beban los perros (ahora lo hacen en las fuentes donde beben los niños) y algún aparato de agility.

6 apoios
alfredo_tella

Reurbanización da Rúa Alfredo Tella

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 6

Actualmente esta rúa supón un corredor moi concorrido entre O Ventorrillo e o Agra do Orzán. Proponse a ampliación de beirarrúas, actualmente estreitas e en mal estado, plantexando a eliminación de parte do aparcamento, a renovación da red de saneamento e a conexión das baixantes de pluviais coa mesma (actualmente desaugan na rúa), así como a plantación de arborado e a mellora da seguridade peonil nos cruzamentos e pasos de peóns. 

4 apoios
Pavimento en Ronda de Outeiro a la altura del cruce con calle Agra del Orzán

Mejora del asfalto, pavimento y contenedores en Ronda de Outeiro-Agra do Orzán

23/09/2022  •  Por el civismo siempre  •  Distrito 6

El asfaltado de la carretera que va desde la rotonda de la Ronda de Outeiro en adelante y también los pasos de peatones y demás señales pintadas se encuentran en un estado muy mejorable (se nota al circular en coche y mucho más en moto, que es incluso un peligro debido al riesgo de caída y accidente) y debería renovarse todo ese tramo de una vez.

También en la Ronda de Outeiro a la altura del Agra del Orzán en en el pavimento hay socavones muy prominentes que suponen un riesgo para los peatones y viandantes, y también sería necesario renovar los contenedores de suelo que se encuentran cerca del mercado de As Conchiñas (no puedo adjuntar imagen, solo me permite una) pues se encuentran rotos y con malos olores debido a la falta de limpieza y mantenimiento.

14 apoios
Paseo San Xoan de Barcelona

Humanización zona axardinada das casas de Franco na Ronda de Outeiro

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 6

O espazo axardinado situado entre as casas de Franco e a Ronda de Outeiro atópase infrautilizado. A proposta implica a actuación no mesmo seguindo un esquema similar ó empregado na reforma do Paseo de San Xoan de Barcelona. Respectaríase o arborado actual, de gran porte, que supón unha barreira acústica e visual entre o tráfico e as vivendas, pero eliminaríanse os parterres cercados actuais. Crearíanse zonas de estancia con  mobiliario urbano, permitindo un maior uso e desfrute do espazo, plantaríanse zonas de arbustivas e un pavimento intercalado que permita o crecemento de vexetación e incrementaría a segregación respecto ó tráfico. 

8 apoios
Zona moi descoidada que prega unha reforma

Renovación e humanización das jardineras das Casas de Franco

19/09/2022  •  AnibalR  •  Distrito 6

Arbores tocando nas fiestas, farolas entre as palmeras, xardins sen Herbas, insectos que chegan ás vivendas, a zona precisa unha reforma integral en materia de mobiliario urbano e renovación de xardins con otras especies arbóreas mais axeitadas coa implantación de algún elemento de xogos biosaudables para maiores.

5 apoios
Mosteiro de Caaveiro

Plantación de Arborado e implantación de mobiliario na Rúa Mosteiro de Caaveiro

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 6

Actualmente esta rúa posee unhas beirarúas moi amplas carentes de arborado e con moi pouco mobiliario urbán. 

Plantéxase a plantación de arborado en alcorques individuais ou corridos e a  colocación de bancos ou mesas de estancia para o desfrute dos veciños. 

 

5 apoios

Humanización da Rúa Meira

17/09/2022  •  CelsaSalgado  •  Distrito 6

Ampliación das beirarrúas, acondicionamiento de bancos e cambio de sentido da circulación da Rúa Meira 

2 apoios
foto_ronda.jpg

MELLOREAS ACERAS RDA OUTEIRO 280 -DIVINA PASTORA

14/09/2022  •  excain  •  Distrito 6

As aceras da ronda de outeiro enfrente e diante da divina pastoras estan tan parcheadas que xa vai sendo hora de cambialas e nivelalas para a seguridade da xente maior e non tan maior, eunha zona na cal os investimentos da última década foron mínimos, nunha das rúas máis poboadas da cidade

7 apoios
Vista da rúa Nebrija

Humanización da rúa Nebrija, paso entre Ronda de Nelle e o CEIP Paseo das Pontes

26/09/2022  •  anilorrak  •  Distrito 6

A rúa Nebrija, aínda que é unha rúa pequena, é unha importante vía de paso para os peóns que une Ronda de Nelle co CEIP Paseo das Pontes (Rúa San Pedro de Mezonzo). Pese a este tránsito constante de veciños e alumnado é unha rúa chea de coches aparcados, con beirarúas estreitas de menos 1 metro (vense ocupadas polas popas dos coches estacionados en batería) e o máis desagradable dela é a escaleira que salva o desnivel coa Ronda de Nelle. Esta escaleira conta cun espazo inferior no que moitos incívicos deixan as súas deposicións e mexos practicamente a diario, todo suxo e fedorento. O tema da suciedade vese agravado pola proximidade dun par de contedores do lixo ao pé das escaleiras sempre rodeados de mobles e colchón usados.o pasamáns, de máis de 40 anos, está corroído polo óxido na súa base, facéndoa insegura. Todo isto rodeado de coches que imos sorteando como podemos ao pasar. Ista é a estampa da rúa Nebrija.

Propoñemos que se busque unha solución limpa e cómoda que salve o desnivel entre a Ronda de Nelle e rúa Nebrija con outro tipo de escaleiras ou rampas que eviten eses insalubres ocos inferiores, ampliando o espazo que ocupa a actual a escaleira se fose necesario, e que serva de apertura a esta vía con forte paso peonil. A humanización da rúa para facilitar o tránsito de persoas, moitas delas cara a o Centro Formativo Paseo das Pontes, un centro de ao redor de 800 alumnos, implicaría ampliar beirarúas e reducir a presenza de vehículos, mesmo peonalizala deixando só paso aos garaxes (a circulación está garantida polo triángulo formado por Avda. Fisterra, Ronda de Nelle e rúa San Pedro de Mezonzo). Podería completarse coa colocación dalgúns bancos (moita xente maior no barrio) e algún tipo de vexetación que resista nesta rúa bastante sombría. No caso de poderse facer peonil, a pequena rúa perpendicular, rúa Jorge Borrow (que case nin beirarúas ten) quedaría sen tráfico (excepto garaxes) podendo unirse todo unha mesma zona peonil.

7 apoios
SOTERRAMENTO CONTENEDORES RDA 280-DIVINA PASTORA

SOTERRAMENTO CONTENEDORES BASURA RDA OUTEIRO 280 -DIVINA PASTORA

14/09/2022  •  excain  •  Distrito 6

Debido a gran cantidade de persoas que usamos os contenedores de basura, sería bo que os tuvéramos subterrrados debido a que están diante don noso portal, e xa que a recollida e limpeza é insuficiente ou movelos de sitio para non sair do portal e telos de fronte ou soterralos

7 apoios