Na Coruña Contas

Resultados da busca

Hai 10 propostas de investimento que conteñen 'asfaltado'

Pavimento en Ronda de Outeiro a la altura del cruce con calle Agra del Orzán

Mejora del asfalto, pavimento y contenedores en Ronda de Outeiro-Agra do Orzán

23/09/2022  •  Por el civismo siempre  •  Distrito 6

El asfaltado de la carretera que va desde la rotonda de la Ronda de Outeiro en adelante y también los pasos de peatones y demás señales pintadas se encuentran en un estado muy mejorable (se nota al circular en coche y mucho más en moto, que es incluso un peligro debido al riesgo de caída y accidente) y debería renovarse todo ese tramo de una vez.

También en la Ronda de Outeiro a la altura del Agra del Orzán en en el pavimento hay socavones muy prominentes que suponen un riesgo para los peatones y viandantes, y también sería necesario renovar los contenedores de suelo que se encuentran cerca del mercado de As Conchiñas (no puedo adjuntar imagen, solo me permite una) pues se encuentran rotos y con malos olores debido a la falta de limpieza y mantenimiento.

150.000 €

Voto
fotos

REPARACIÓN E ASFALTADO DE PISTAS E CAMIÑOS DO LUGAR DE ELVIÑA E CASTRO DE ELVIÑA

26/09/2022  •  SilviasvCastro  •  Distrito 9

As pistas e camiños que as veciñas e veciños dos núcleos da parroquia de San Vicente de Elviña (Elviña e Castro de Elviña) empregamos para os nosos desprazamentos e actividades cotiás atópanse nun estado lamentable estando moitos deles sen asfaltar (por exemplo o camiño da felga) e os que se atopan asfaltados con grandes deficiencias. Polo que pedimos que se destinen orzamentos ao amaño destas vías de comunicación imprescindibles para toda a poboación que vivmos nesta zona. 

150.000 €

Voto
Localización da inversión (zona de Santa Xema)

REFORMA E HUMANIZACIÓN DA ESTRADA SANTUARIO DE SANTA XEMA E RÚA LÓPEZ CASANEGRA

12/09/2022  •  Álvaro_AVOsnososlares_Palavea  •  Distrito 8

Demándase a reforma da vía e humanización de ambas vías, a estrada Santuario de Santa Xema e o final da rúa López Casanegra, en ambos sentidos dende a glorieta de Santa Xema. Na dita humanización debería contemplarse a renovación do asfaltado necesario neses tramos, dotación dunha mellora no mobiliario urbano e melloras orientadas a mobilidade peonil, así como outras medidas complementarias as mesmas que permitan a mellora do espacio público da zona. 

150.000 €

Voto
Localización e dirección dalgúns puntos onde se sollicita a inversión

REFORMA E HUMANIZACIÓN DAS RÚAS E VÍAS DE PALAVEA CARA A ZONA DE FONTAÍÑA

12/09/2022  •  Álvaro_AVOsnososlares_Palavea  •  Distrito 8

Demándase a inversión na renovación e mellora da pavimentación e humanización das vías sitas en Palavea e zona do Laranxeiro cara a zona de Fontaíña incluindo esta. Atenderase a prioridade das que estén máis danadas cubrindo a maior área posible para a que se solicita a inversión.

150.000 €

Voto

FIRME RÚA AGRA DO ORZÁN

13/09/2022  •  PAIO  •  Distrito 6

Esta rúa conta cun firme completamente deteriorado, cómprelle un arranxo urxente. Constitúe unha importante vía de unión entre a ronda de Nelle e a ronda de Outeiro polo que conta con gran afluencia de tráfico.

150.000 €

Voto
Calle_Parque.jpg

Humanización de la Calle Parque

13/09/2022  •  usu076127  •  Distrito 2

Humanización de la Calle Parque desde la Avenida de Hércules hasta la plaza de Indalecio Prieto.

Las aceras son muy estrechas y transitadas de gente con compra y carritos. La gente cruza por entre los contenedores y coches por no tener sitio habilitado, la zona de los contenedores siempre está sucia y hay mucho espacio para los coches y poco para los peatones. Por ello, propongo: ampliación y ensanchamiento de las aceras para favorecer el tránsito peatonal en toda la Calle Parque. Creación de un paso de peatones elevado para cruzar al Gadis por el cruce natural de las personas desde la esquina con Capitán Cristóbal Díaz con el Gadis. . Soterramiento de los contenedores para evitar que se ensucie la calle de comida y modificación de la ubicación de los contenedores para permitir el paso natural de las personas. En el amplio espacio entre la Calle Parque, el Gadis, la calle Capitá Cristóbal Díaz y la Calle Antonio Santiago reducir la calzada para coches y ampliar las aceras poniendo bancos y árboles/jardineras.

150.000 €

Voto
Vista da rúa Nebrija

Humanización da rúa Nebrija, paso entre Ronda de Nelle e o CEIP Paseo das Pontes

26/09/2022  •  anilorrak  •  Distrito 6

A rúa Nebrija, aínda que é unha rúa pequena, é unha importante vía de paso para os peóns que une Ronda de Nelle co CEIP Paseo das Pontes (Rúa San Pedro de Mezonzo). Pese a este tránsito constante de veciños e alumnado é unha rúa chea de coches aparcados, con beirarúas estreitas de menos 1 metro (vense ocupadas polas popas dos coches estacionados en batería) e o máis desagradable dela é a escaleira que salva o desnivel coa Ronda de Nelle. Esta escaleira conta cun espazo inferior no que moitos incívicos deixan as súas deposicións e mexos practicamente a diario, todo suxo e fedorento. O tema da suciedade vese agravado pola proximidade dun par de contedores do lixo ao pé das escaleiras sempre rodeados de mobles e colchón usados.o pasamáns, de máis de 40 anos, está corroído polo óxido na súa base, facéndoa insegura. Todo isto rodeado de coches que imos sorteando como podemos ao pasar. Ista é a estampa da rúa Nebrija.

Propoñemos que se busque unha solución limpa e cómoda que salve o desnivel entre a Ronda de Nelle e rúa Nebrija con outro tipo de escaleiras ou rampas que eviten eses insalubres ocos inferiores, ampliando o espazo que ocupa a actual a escaleira se fose necesario, e que serva de apertura a esta vía con forte paso peonil. A humanización da rúa para facilitar o tránsito de persoas, moitas delas cara a o Centro Formativo Paseo das Pontes, un centro de ao redor de 800 alumnos, implicaría ampliar beirarúas e reducir a presenza de vehículos, mesmo peonalizala deixando só paso aos garaxes (a circulación está garantida polo triángulo formado por Avda. Fisterra, Ronda de Nelle e rúa San Pedro de Mezonzo). Podería completarse coa colocación dalgúns bancos (moita xente maior no barrio) e algún tipo de vexetación que resista nesta rúa bastante sombría. No caso de poderse facer peonil, a pequena rúa perpendicular, rúa Jorge Borrow (que case nin beirarúas ten) quedaría sen tráfico (excepto garaxes) podendo unirse todo unha mesma zona peonil.

150.000 €

Voto
Patio actual CEIP María Barbeito

Renovación completa patio CEIP María Barbeito

25/09/2022  •  Jesús XM  •  Distrito 10

El colegio María Barbeito tiene más de 4.000 metros cuadrados dedicados a patio que, en su mayor parte, no son más que pistas de asfalto y cemento donde jugar al fútbol, pilla, peleas o pasear. Es lo más parecido al patio de una cárcel pero con los muros más bajos.

Después de 40 años que tiene el colegio, sería buena idea invertir en transformarlo en un lugar más agradable, que invite al alumnado a jugar y relacionarse, con superficies diferentes al asfalto y más elementos naturales (árboles, huerta, setos...). En fin, un espacio agradable tanto para el recreo como para clases al aire libre.

Dejo en el archivo adjunto algunas proyectos ya realizados, tanto en Galicia como en otros lugares, que funcionan muy bien y ayudan incluso a mejorar el propio barrio.

150.000 €

Voto
infografía_patio_proxectado.jpg

Un patio urbano verde, humanizado e sostible para o CEIP Ramón de la Sagra.

22/09/2022  •  Fran-Mourelo  •  Distrito 7

É o momento de transformar os patios dos colexios. Precisamos menos asfalto e máis verde. Unicef acaba de publicar un estudo que proba a necesidade de espazos verdes para mellorar a saúde da infancia. Aconsella que os patios dos colexios se convertan en pequenos xardíns, algo que xa se está levando a cabo, aínda que moi lentamente. Tamén defende, con aportes científicos sólidos, a necesidade dunha maior conexión coa natureza no entorno urbano que repercute na diminución dos problemas sociais e de convivencia, no aumento da saúde mental, do rendemento escolar e da equidade educativa. O noso patio é gris, duro e exposto ás inclemencias do tempo (é unha superficie de pavimento en moi mal estado sen sombra ou zona cuberta algunha). Nun enclave pioneiro en canto a espazos verdes, a comunidade educativa do CEIP Ramón de la Sagra quere naturalizar e humanizar o seu patio escolar. Esta proposta ven precedida por tres anos de formación pedagóxica do noso claustro na transformación de espazos educativos e na dinamización destes; tamén, do debate, da reflexión e do traballo do alumando e das familias.

https://www.unicef.org/media/102391/file/Necessity%20of%20Urban%20Green%20Space%20for%20Children%E2%80%99s%20Optimal%20Development.pdf

150.000 €

Voto

HUMANIZACIÓN DA RÚA SALGADO SOMOZA

25/09/2022  •  Julia  •  Distrito 2

A rúa Salgado Somoza é unha rúa estreita e perigosa que carece de beirrarrúas para uso dos transéuntes, apenas conta cunha trazado no chan que é insuficiente para a seguridade dos viandantes, ademáis é un tramo que  é utilizado por moitos  escolares por tratarse dun punto de acceso  a tres centros educativos próximos. A miúdo os vehículos incorporanse a moi alta velocidade sen respectar a proximidade das zonas escolares e a cercanía dos  portais dos residentes. O estacionamento en máis ocasións das debidas de coches na linea amarela, ocasiona que os coches que suben arrímense demasiado os portais, co conseguinte perigo para a xente que accede ou sae da súa vivenda. O asfaltado da rúa está en condicións pésimas,  sería necesario un pavimentado novo. A rúa necesita unha reforma integral que ofreza a  creación dunha beirrarúa en condicións para a seguridade dos  transeúntes e veciños, un pavimentado novo e a limitación de velocidade para os vehículos que accedan a ela, cunha boa sinalización ou ben instalando bandas rugosas .

150.000 €

Voto