Na Coruña Contas

  • 34899359

    Maior promoción do parque, porque acode pouca xente, a maioría con cans, polo que é lóxico que se incida neste colectivo. Sustitución de eucaliptos por especies autóctonas e instalación baños públicos (creo que non hai moitos, aínda que non estou seguro). Mellor sinalización de entradas e saídas e limpeza de camiños de acceso dende Visma.

    Sen respostas