Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 4

Captura_de_pantalla_2022-09-24_a_las_12.58.57.jpeg

Repoñer a rosa dos ventos do Parque de Santa Margarida

24/09/2022  •  manu15  •  Distrito 4

Non sei se fora roubada pero o caso é que o Concello ignorou a súa desaparición

15 apoios
Estado actual das beirarrúas

Ampliación de beirarrúas na rúa Falperra

20/09/2022  •  Marcos Pérez Pena  •  Distrito 4

Actualmente na rúa Falperra (no treito comprendido entre a Ronda de Nelle e a Rúa Noia) as beirarrúas son estreitas e non chegan ao 1,80 metros de anchura que establece a normativa de accesibilidade. A anchura actual (entre 1,35 e 1,40 metros) dificulta o paso de cadeiras de rodas, carriños de bebe ou simplemente o cruce de dúas persoas. Ademais, en varios puntos a beirarrúa está rota.

Sería necesaria unha renovación completa da beirarrúa, incrementando a súa anchura ata un mínimo de 1,80 metros, eliminando unha das dúas ringleiras de aparcamento, como se fixo na rúa Santander, de anchura semellante.

15 apoios
Pai Sarmiento

Demolición do peche do Parque de Santa Margarida na Rúa Pai Sarmiento

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 4

Demolición da totalidade ou parte do peche do Parque de Santa Margarida na rúa Pai Sarmiento (similar ó realizado no anterior mandato na porta da Avenida de Fisterra).

Puidendo suprimir a totalidade ou reutilizando a parte de pedra como banco corrido en tramos diversos. 

Deste xeito o acceso ó parque é mais permeable e as rúas adxacentes teñen mais sinxelo o acceso. 

26 apoios
Plaza Iglesia San Rosendo

PARQUE INFANTIL EN LA SAGRADA FAMILIA

21/09/2022  •  hernyelse  •  Distrito 4

El barrio de La Sagrada Familia no tiene ninguna zona de juegos infantiles apropiada. Por lo que pedimos la creación de un parque infantil acondicionado con juegos y zonas de recreo para todas las niñas y niños de esta zona. Hay muchas familias en el barrio que podrían disfrutarlo sin tener que desplazarse a otros parques en zonas fuera del barrio que están de por sí muy demandados. 

23 apoios
cruce.JPG

Creación dun espazo verde no cruce entre a Avenida dos Mallos e a Ronda de Nelle

21/09/2022  •  Marcos Pérez Pena  •  Distrito 4

O inicio da Avenida dos Mallos, no cruce coa Ronda de Nelle, mantén aínda unha estrutura anómala, cunha das calzadas pechada ao tráfico, pero utilizada para o aparcamento irregular. O conxunto do espazo podería reformarse para gañar así un pequeno espazo verde e de socialización nun barrio necesitado de espazos públicos e prazas.

A reforma implicaría a supresión de prazas de aparcamento, a ampliación do espazo verde coa plantación de novas árbores e a colocación dun paso de peóns elevado para conseguir unha limitación da velocidade no tráfico de acceso á Avenida dos Mallos. A reforma melloraría a comunicación entre o barrio dos Mallos e o da Falperra.

36 apoios

Peatonalizar la calle Antonio Viñes, entre los números 2 y 12

26/09/2022  •  Anuska_Chaflan  •  Distrito 4

Peatonalizar la calle Antonio Viñes, entre los números 2 y 12 (esquina con calles Asturias y Víctor López Seoane). 

Sería la continuación de la ya peatonalizada Mariscal Pardo de Cela, por lo q también continuaría el carril bici por este tramo.

Tras la peatonalización de Mariscal Pardo de Cela, éste tramo de Antonio Viñes queda casi obsoleto al tráfico, ya que mayormente se utilizaba para continuar por esta primera hasta incorporarse a las vías de salida de la ciudad, lo cual podría hacerse directamente bajando por la paralela, Felix Estrada Catoira. Se quitarían sólo 6 plazas de aparcamiento, e incluso se podría ganar alguna dejando aparcamientos en batería al final de dicha peatonal, coincidiendo con el número 14 de dicha calle, ya que aquí se ensancha bastante. No hay garajes en todo el tramo y además habría varios negocios que se beneficiarían de dicha peatonal, aparte de un solar vacío y varios bajos cerrados que podrían abrir otros negocios si está calle fuese más de paso. Hemos recogido firmas entre los vecinos y tenemos más de 200 de gente de la zona que apoyan el proyecto, ya que también consideran que sería una mejora para el barrio y que sus viviendas ganarían con la reforma.

13 apoios
Fondo de Saco

Fondo de saco en rúa San Sebastián

24/09/2022  •  Mobi-Liza  •  Distrito 4

A rúa San Sebastián é empregada por coches a altas velocidades co fin de evitar o xiro a dereita dende Avda Fisterra a Rolda de Nelle, o cal xera inseguridade para os peóns. Polo tanto, dende Mobi-liza cremos que pode ser empregada unha fórmula das chamadas fondo de saco, o cal desincentiva o uso desta vía por parte de tráfico de paso, quedando só para residentes. A medida podería consistir na colocación dun xardineira ou doutro mobiliario urbano, que "rompa o tráfico", na propia rúa San Sebastián entre Cancela de afuera e San Leandro. Así, os residentes e do garaxe San Sebastián poden seguir accedendo pola propia rúa San Leandro; mentres que se evita o tráfico de paso polo barrio.

Deixamos un enlace dun plan máis ambicioso do concello de Vitoria-Gasteiz poñendo en práctica os fondos de saco para que se entenda mellor a proposta: https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/7870050/vitoriagasteiz-el-proyecto-crear-10-supermanzanas-zabalgana/

2 apoios
Puente Falperra

Mejorar iluminación y limpieza zona peatonar puente falperra

26/09/2022  •  rgarcia  •  Distrito 4

El puente peatonal que une la Falperra-Villa de Laxe con el barrio de los Mallos es muy transitado, hace unos años se cerro el tráfico y se plantaron unos árboles que no se han vuelto a podar. Aparte de que al ser árboles frutales cuando caen sus frutos dejan todo el suelo muy sucio y atraen muchos insectos ya están invadiendo a los edificos cercanos y tapan completamente la única farola y por la noche la iluminación es nula. Ademas la zona que no tiene edificios también tiene mucha vegetación que esta sin cuidar, y la medianera que antiguamente tenia cesped ahora se encuntra llena de excrementos de animales y da una aspecto muy sucio.

Por eso se solicita podar los árboles y la vegetación, volver a plantar cesped y mejorar la iluminación

14 apoios
Plano

Humanización do espazo público na Falperra

25/09/2022  •  PalmiraLema  •  Distrito 4

Mellora dos espazos públicos entre a rúa Falperra e a Ronda de Nelle. Rehabilitación da cancha de baloncesto e dos arredores, na que pasan moito tempo nenos e ten un aspecto moi deixado . Creación de xardíns e mantemento da zona xa que son uns espazos empregados a diario tanto coma de paso coma de paseo de mascotas. 

16 apoios

Estreitamento da calzada en favor do peón

24/09/2022  •  Mobi-Liza  •  Distrito 4

Son moitas as rúas na nosa cidade na que se conta con un ancho de calzada excesivo (en ocasións dá ata a impresión de que se trata de dous carrís de circulación en lugar de un), mentres que a beirarrúa non conta co mínimo que garanta a accesibilidade. Algúns exemplos son os seguintes: rúa Aaiún, rúa Vizcaya, Avenida Peruleiro ou Arquitecto Rey Pedreira. Dende Mobi-liza cremos que estas rúas teñen que ser reordenadas de forma que se gañe espazo para o peón e vexetación, ao tempo que se deixa un ancho razoable para a calzada.

Concretamente, propoñemos unha redistribución do espazo na rúa Nuestra Señora de la Luz, dende o seu cruce con Rúa Alberto Datas Panero e a súa confluencia con Rolda Outeiro. Esta actuación suporía o aumento do ancho das beirarrúas, a colocación de arboreda en alomenos unha das beirarrúas (tratándose dun barrio, ademais, con escasas zonas verdes e vexetación) e o estreitamento da calzada de forma que deixe de estar sobredimensionada.

6 apoios