Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 2

Calle_Parque.jpg

Humanización de la Calle Parque

13/09/2022  •  usu076127  •  Distrito 2

Humanización de la Calle Parque desde la Avenida de Hércules hasta la plaza de Indalecio Prieto.

Las aceras son muy estrechas y transitadas de gente con compra y carritos. La gente cruza por entre los contenedores y coches por no tener sitio habilitado, la zona de los contenedores siempre está sucia y hay mucho espacio para los coches y poco para los peatones. Por ello, propongo: ampliación y ensanchamiento de las aceras para favorecer el tránsito peatonal en toda la Calle Parque. Creación de un paso de peatones elevado para cruzar al Gadis por el cruce natural de las personas desde la esquina con Capitán Cristóbal Díaz con el Gadis. . Soterramiento de los contenedores para evitar que se ensucie la calle de comida y modificación de la ubicación de los contenedores para permitir el paso natural de las personas. En el amplio espacio entre la Calle Parque, el Gadis, la calle Capitá Cristóbal Díaz y la Calle Antonio Santiago reducir la calzada para coches y ampliar las aceras poniendo bancos y árboles/jardineras.

150.000 €

Voto

HUMANIZACIÓN DA RÚA SALGADO SOMOZA

25/09/2022  •  Julia  •  Distrito 2

A rúa Salgado Somoza é unha rúa estreita e perigosa que carece de beirrarrúas para uso dos transéuntes, apenas conta cunha trazado no chan que é insuficiente para a seguridade dos viandantes, ademáis é un tramo que  é utilizado por moitos  escolares por tratarse dun punto de acceso  a tres centros educativos próximos. A miúdo os vehículos incorporanse a moi alta velocidade sen respectar a proximidade das zonas escolares e a cercanía dos  portais dos residentes. O estacionamento en máis ocasións das debidas de coches na linea amarela, ocasiona que os coches que suben arrímense demasiado os portais, co conseguinte perigo para a xente que accede ou sae da súa vivenda. O asfaltado da rúa está en condicións pésimas,  sería necesario un pavimentado novo. A rúa necesita unha reforma integral que ofreza a  creación dunha beirrarúa en condicións para a seguridade dos  transeúntes e veciños, un pavimentado novo e a limitación de velocidade para os vehículos que accedan a ela, cunha boa sinalización ou ben instalando bandas rugosas .

150.000 €

Voto
Plano cruce Santo Tomás con Vereda Polvorín

Praza-Lecer

20/09/2022  •  2pa  •  Distrito 2

Recuperación do espazo existente entre as rúas Vereda do Polvorín e Santo Tomás (antigo comezo da Marola) para uso peonil:

No espazo triangular que delimita a confluencia das rúas Vereda do Polvorín e Santo Tomás, cumpre reducir a presenza de coches, nese espazo, temos unha superficie triangular que debe ser recuperada para uso peonil dando lugar a unha pequena praza.

Demandamos a intervención do Concello nesa zona, sen apenas presenza de espazos de lecer, que permita a integración da zona no elenco de espazos humanizados da cidade.

150.000 €

Voto
Pista en setembro de 2022

Arranxo da pista do Ceip Victor López Seoane

25/09/2022  •  maria.caride.delgado@gmail.com  •  Distrito 2

A pista deportiva do Ceip Victor López Seoane,colexio do barrio de Monte Alto ao que asisten case 420 nenos e nenas, ten unha pista deportiva en moi malas condiccións.

O chan da pista presenta cuarteaduras, foxos, nalgúns lugares tende a denivelarse ademais dun enreixado roto, co perigo que supón estas condiccións para o alumnado.

Desde a Anpa Faro propoñemos o seu arranxo para que a comuidade educativa do colexio poida gozar dunas instalacións axeitadas para poder desenvolver as súas actividades deportivas e culturais.

148.000 €

Voto