Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 2

Estado actual (sucio, zona de baño de aves y excrementos de gaviotas)

Remodelación de la Plaza Galatea en Adormideras

12/09/2022  •  pamarana  •  Distrito 2

Eliminación del estanque del parque de la Plaza Galatea, y en su lugar ampliar el equipamiento destinado a juegos infantiles

Causas:

  • El estanque está continuamente sucio
  • Lo utilizan las gaviotas=foco de infecciones al lado de juegos para niños pequeños.
  • La balaustrada decorativa está siempre sucia de excrementos y plumas
  • Hay un parque infantil a 5 metros, que resulta totalmente insuficiente.
  • Una vez eliminado el estanque, en su lugar se puede ampliar la zona de juegos y/o ajardinamiento.
20 apoios
Plano cruce Santo Tomás con Vereda Polvorín

Praza-Lecer

20/09/2022  •  2pa  •  Distrito 2

Recuperación do espazo existente entre as rúas Vereda do Polvorín e Santo Tomás (antigo comezo da Marola) para uso peonil:

No espazo triangular que delimita a confluencia das rúas Vereda do Polvorín e Santo Tomás, cumpre reducir a presenza de coches, nese espazo, temos unha superficie triangular que debe ser recuperada para uso peonil dando lugar a unha pequena praza.

Demandamos a intervención do Concello nesa zona, sen apenas presenza de espazos de lecer, que permita a integración da zona no elenco de espazos humanizados da cidade.

14 apoios
Pista en setembro de 2022

Arranxo da pista do Ceip Victor López Seoane

25/09/2022  •  maria.caride.delgado@gmail.com  •  Distrito 2

A pista deportiva do Ceip Victor López Seoane,colexio do barrio de Monte Alto ao que asisten case 420 nenos e nenas, ten unha pista deportiva en moi malas condiccións.

O chan da pista presenta cuarteaduras, foxos, nalgúns lugares tende a denivelarse ademais dun enreixado roto, co perigo que supón estas condiccións para o alumnado.

Desde a Anpa Faro propoñemos o seu arranxo para que a comuidade educativa do colexio poida gozar dunas instalacións axeitadas para poder desenvolver as súas actividades deportivas e culturais.

75 apoios

Arranxar o enreixado do CEIP Zalaeta

23/09/2022  •  JOSEG  •  Distrito 2

O enreixado do CEIP Zalaeta está moi deteriorado nalgunhas zonas debido ao óxido, chegando a desfacerse. Precisa dunha reforma que o arranxe, posto que van cativos de Infantil e Primaria.

9 apoios

Arranxar pavimento beirarrúas e calzada Rúa Angel Rebollo

26/09/2022  •  MartaSC  •  Distrito 2

Sendo unha das principais arterias de Monte Alto o estado de mantenemento do pavimento das beirarrúas e calzada de Angel Rebollo é excepcionalmente lamentable. Hai ocos, losetas levantadas, asfalto reparcheado, etc...os veciños non merecemos este estado de abandono.

5 apoios
Calle_Parque.jpg

Humanización de la Calle Parque

13/09/2022  •  usu076127  •  Distrito 2

Humanización de la Calle Parque desde la Avenida de Hércules hasta la plaza de Indalecio Prieto.

Las aceras son muy estrechas y transitadas de gente con compra y carritos. La gente cruza por entre los contenedores y coches por no tener sitio habilitado, la zona de los contenedores siempre está sucia y hay mucho espacio para los coches y poco para los peatones. Por ello, propongo: ampliación y ensanchamiento de las aceras para favorecer el tránsito peatonal en toda la Calle Parque. Creación de un paso de peatones elevado para cruzar al Gadis por el cruce natural de las personas desde la esquina con Capitán Cristóbal Díaz con el Gadis. . Soterramiento de los contenedores para evitar que se ensucie la calle de comida y modificación de la ubicación de los contenedores para permitir el paso natural de las personas. En el amplio espacio entre la Calle Parque, el Gadis, la calle Capitá Cristóbal Díaz y la Calle Antonio Santiago reducir la calzada para coches y ampliar las aceras poniendo bancos y árboles/jardineras.

8 apoios

estacións de bicicoruña nos centros educativos

14/09/2022  •  Anaimduarte  •  Distrito 2

Solicitamos a instalación de estacións de bicicoruña nas contornas dos IES de Monte Alto e Zalaeta.

6 apoios

Rehabilitación escalinata e beiraruas en Rúa San antonio

12/09/2022  •  efa75d8f-9f4d-4eb9-ad4f-000c6064371d  •  Distrito 2

Arranxo e adecuación da escalinata da rúa Santo Antonio. Seu estado e nefasto. Leva mais de 20 años que o único que se fai e pasarle unha mangueira. E moi empinada para xente mayor ou para carros de crianzas, crianzas.con bicicletas....as beiraruas están reventadas. A última vez tivemos que pagar o arreglo os veciños. Debería facerse peatonal coma a calle marola, con paso a.mesmo nivel dende os baixos. E a escalinata intentar reorientar para non ter tanta pendiente.

8 apoios
Parque de ejemplo

Parque de calistenia

12/09/2022  •  k4iser  •  Distrito 2

No todos disponemos de 30 euros mensualmente para apuntarnos a un gimnasio. Sería un complemento perfecto el disponer de una zona de calistenia en alguno de los parques que ya existen, donde poder realizar ejercicio anaeróbico, y cerca de una de las autopistas del running en la ciudad como es el paseo marítimo. Hecho que probablemente fomentaría en gran medida su uso, debido a la visibilidad para su posible público. En la ciudad tenemos hasta 4 parques con barras, aunque bajo mi punto de vista están algo escondidos (Av. Gran Canaria, Parque Santa Margarita, Ventorrillo y en San Pedro de Visma). Instalación y mantenimiento deberían tener un coste razonable.

Ubicaciones posibles: Parque Carlos Casares (antigua carcel), residencia Torrente Ballester, parque del reloj (As Lagoas)

Beneficios de la calistenia

    Aumento de fuerza, resistencia, elasticidad, flexibilidad y equilibrio.     Control postural y prevención de dolores de espalda.     Aumento de la potencia muscular.     Quema de grasas, reducción del índice de grasa corporal.     Reducción de estrés, mejora de la autoestima.

9 apoios

HUMANIZACIÓN DA RÚA SALGADO SOMOZA

25/09/2022  •  Julia  •  Distrito 2

A rúa Salgado Somoza é unha rúa estreita e perigosa que carece de beirrarrúas para uso dos transéuntes, apenas conta cunha trazado no chan que é insuficiente para a seguridade dos viandantes, ademáis é un tramo que  é utilizado por moitos  escolares por tratarse dun punto de acceso  a tres centros educativos próximos. A miúdo os vehículos incorporanse a moi alta velocidade sen respectar a proximidade das zonas escolares e a cercanía dos  portais dos residentes. O estacionamento en máis ocasións das debidas de coches na linea amarela, ocasiona que os coches que suben arrímense demasiado os portais, co conseguinte perigo para a xente que accede ou sae da súa vivenda. O asfaltado da rúa está en condicións pésimas,  sería necesario un pavimentado novo. A rúa necesita unha reforma integral que ofreza a  creación dunha beirrarúa en condicións para a seguridade dos  transeúntes e veciños, un pavimentado novo e a limitación de velocidade para os vehículos que accedan a ela, cunha boa sinalización ou ben instalando bandas rugosas .

4 apoios